Lansarea noii pagini web a Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Lansarea noii pagini web a Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Feb 22, 2017

La 21 februarie 2017, ora 10:00, a avut loc lansarea noii pagini web a Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

La eveniment au fost prezenți: dl. Vitalie Rapcea, viceministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Veaceslav Teleman director general al întreprinderii, directori adjuncți, șefi de direcții și servicii din cadrul întreprinderii menționate.

Evenimentul dat a prezentat interes pentru mai multe canale TV și radio, printre care Moldova 1, Pro TV, TV 7, Noroc TV și Radio Moldova.

Conferința de presă a fost deschisă de dl Veaceslav Teleman, director general interimar al întreprinderii, care a salutat pe cei prezenți și presa.

ASD a organizat Conferință de presă pentru a face publică strategia de comunicare a întreprinderii cu presa și societatea. Pentru a face față unei lumi în schimbare continuă și rapidă, în cadrul întreprinderii a fost creat Serviciul E-Transformare, comunicare, care este responsabil de implementarea tehnologiilor informaționale și relațiile cu publicul și presa.

În continuare, dl Ghenadie Gore, șeful serviciului E-Transformare, comunicare al ASD a prezentat noua pagină web Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD).

Pagina web nouă a Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) face parte din noua strategie de comunicare a întreprinderii cu societatea și mass-media, și va asigură transparența maximă a gestionării mijloacelor financiare din fondul rutier și bugetul de stat.

Pagina web a ASD are 2 obiective principale:

- informarea utilizatorilor de drumuri despre starea acestora, inclusiv prin intermediul a celor 40 camere web amplasate pe întreg teritoriul administrat de ASD, restricțiile de circulație, dar și oferirea posibilității de manifestare a activismului civic prin semnalarea unor probleme în adresa ASD și întreprinderilor specializate în întreținerea drumurilor;

- mediatizarea rolului și activității întreprinderii în domeniul reabilitării, modernizării și întreținerii rețelei de drumuri a Republicii Moldova prin intermediul tehnologiilor informaționale și a unei relații strânse cu mass-media.

Harta paginii web include informația generală despre ASD, informația despre drumurile publice naționale, legislația națională în domeniul rutier, informații despre fondul rutier și repartizarea acestuia, și altele.

Noua pagină web se deosebește de platforma precedentă și prin rubrica Media, care va conține știri despre activitatea de zi cu zi a drumarilor, comunicate, galerii foto/video.

De asemenea, pe pagina de start există butonul E-Vinieta, care face legătură cu pagina web vinieta.gov.md pentru a oferi serviciul de achitare online a vinietei.

Pentru a reacționa mai operativ la semnalele utilizatorilor de drumuri se oferă opțiunea ”Raportează o problemă”. Informația va ajunge rapid la serviciul operativ al ASD și va asigura implicarea mai operativă a serviciilor respective, dar și economia de resurse. Pagina va fi dezvoltată pe parcurs.

În discursul său, dl Vitalie Rapcea, viceministru, a menționat despre importanța lansării paginii web a ASD și beneficiile oferite utilizatorilor de drumuri publice din Republica Moldova și a răspuns la întrebările ziariștilor prezenți.

În finalul conferinței de presă, serviciul E-Transformare, comunicare al ASD a mulțumit ziariștilor care au dat curs invitației de participare, au propus să consolideze colaborarea cu presa, și în acest context s-a lansat ideea organizării unui concurs pentru cel mai bun reportaj despre activitatea întreprinderii pe parcursul anului 2017.

 

e-Transformare, comunicare

Pentru mai multe detalii puteți accesa:

Moldova 1 

Pro TV

TV 7

Noroc TV - minutul 5.40 – 7.57

Radio Moldova  minutul 19:53 – 23:03

Radio Noroc