Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante (anunţul din 15 februarie 2017)
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante (anunţul din 15 februarie 2017)
Mar 28, 2017

Anexa nr.2

la Procesul-verbal nr.2 din 22.03.2017

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

COMISIA DE CONCURS

 

 

Nr. d/o

Funcţia vacantă

Numele, prenumele candidatului

Data desfăşurării

probei interviu

 

Șef Direcție,

Direcția investiții străine

1.

Alexandru Railean

Proba interviu se va desfăşura la 5 aprilie 2017, ora 14-00, în sala de ședințe, bir. 404, la sediul administrației.

 

Consultant, Serviciul management financiar,

Direcția investiții străine

1.

Morari Ion

Proba interviu se va desfăşura la 5 aprilie 2017, ora 14-00, în sala de ședințe, bir. 404, la sediul administrației.

2.

Frunze Adrian

 

Specialist principal, Serviciul management ingineresc,

Direcția investiții străine

1.

Furdui Serghei

Proba interviu se va desfăşura la 5 aprilie 2017, ora 14-00, în sala de ședințe, bir. 404, la sediul administrației.