CONSTRUCȚIILE ILEGALE PUN ÎN PERICOL SECURITATEA RUTIERĂ
CONSTRUCȚIILE ILEGALE PUN ÎN PERICOL SECURITATEA RUTIERĂ
Jul 31, 2017


Securitatea traficului rutier pe drumurile publice naționale este garantată de stat şi se asigură prin executarea Legii privind siguranţa traficului rutier. Pe drumruile publice naționale, în afara localităţilor, se interzice amplasarea construcţiilor de orice fel pe acostament şi în zona de siguranţă a drumului.1
Cu părere de rău, se atestă frecvent cazuri de nerespectare de către agenții economici, care activează în zona adiacentă drumurilor publice naționale, a prevederilor art. 9 din Legea Drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995, ce reglementează amplasarea obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia.
Un caz recent de nerespectare a legislației în domeniul rutier a fost înregistrat pe drumul național M1 (Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina), care este un drum național de importanță strategică de categoria expres2, cu viteza de deplasare de până la 90 km/oră. La km 80+350 a fost construit un nou acces la drumul național, nefiind autorizat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumului, lucrările fiind executate de persoane neautorizate, fără respectarea cerințelor în domeniu, fapt ce prezintă un risc sporit de accidente pe drumul național. Este de menționat și faptul demolării parapetului metalic de siguranță, fapt ce reprezintă o contravenție.3
Construcția acestui acces neautorizat și utilizarea lui, expune participanții la trafic unui risc major de accidente rutiere. De asemenea, situația dată crează dificultăți pentru lucrările de întreținere a sectorului dat de drum, deoarece acesta este amplasat în zona de siguranță4 a drumului.
Mai mult, în ultimii ani, pe acest sector de drum, s-au produs 12 accidente rutiere, soldate cu 8 persoane traumatizate.
Amenajarea sau construirea căilor de acces la drumurile naționale în afara localităților, unde viteza de deplasare este de până la 90 km/oră, impune elaborarea unui proiect complex de lucrări, inclusiv lărgirea drumului, care trebuie să conțină banda de decelerare și cea de accelerare.
Reieșind din cele expuse, în cazul menționat, se constată următoarele: 
     - nu poate fi amenajat, fără acordul administratorului drumului, accesul la/de la obiectiv pe sectorul de drum menționat deoarece acesta este un drum public național de categoria expres, sector cu risc sporit de accidente;
     - acest acces este ilegal și urmează a fi demolat.
Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, care este responsabilă de întreținerea, reparația, semnalizarea și administrarea drumurilor naționale ATENȚIONEAZĂ agenții economici și persoanele fizice să nu efectueze lucrări neautorizate, să nu desfășoare activități comerciale în zona de siguranță a drumurilor publice naționale, fără acte permisive, eliberate de autoritățile de profil.

Extrase din legislația națională:
     1. Se interzice amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea comerţului pe acostament sau pe partea carosabilă, iar în afara localităţilor, şi în zona de siguranţă a drumului public (art.34, pct. 4, din  Legea privind siguranţa traficului rutier nr. 131 din 07.06.2007);
     2. Drumuri expres – drumuri cu două sau mai multe benzi de circulaţie, la care accesul este posibil doar prin noduri rutiere denivelate sau intersecţii dirijate, pe care oprirea şi staţionarea mijloacelor de transport pe partea carosabilă sînt  interzise (art. 2, pct. 3, lit. b) din Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995);
  3. Distrugerrea sau deteriorarea intenționată a bunurilor străine, dacă fapta nu reprezintă o infracțiune, se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 40 de ore (art.104 din Codul contravențional al RM, nr. 18 din 24.10.2008);
    * Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere, precum şi crearea intenţionată de obstacole în circulaţia rutieră se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale (art.223 din Codul contravențional al RM, nr. 18 din 24.10.2008);
     * Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 1350 unităţi convenţionale, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 6 ani, dacă aceste acțiuni au provocat din imprudență decesul unei persoane (art. 197, pct. 1 și 2, Cod penal al RM, nr. 985 din 18.04.2002);
    4. Zonele de siguranţă – suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, plantaţiile rutiere şi pentru alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului sau pentru siguranţa circulaţiei (art. 3, pct. 1, lit. b) din Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995).

e-Transformare, comunicare