Consultări publice
Consultări publice
Sep 27, 2018

Varianta finală a documentelor:

Planul de Management de Mediu și Social CORIDOR 5   (rom, eng)
Planul de Management de Mediu și Social CORIDOR 10 (rom, eng)
Planul de Management de Mediu și Social CORIDOR 16 (rom, eng)
Planul de Management de Mediu și Social CORIDOR 24 (rom, eng)
Planul de Management de Mediu și Social CORIDOR 25 (rom, eng)

Public Consultations Report for Environmental & Social Management Plans Corridor: 5,10,16,24,25
 

În cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale în Republica Moldova, finanțat de Banca Mondială, implementat de Administrația de Stat a Drumurilor, ca parte a  Serviciilor de proiectare și elaborare a documentelor de achiziții pentru 5 coridoare de drum cu lungimea totală a secțiunilor de drum de peste 170 km. dezvoltate de Asocierea de companii dintre OBERMEYER Hellas Ltd. (Grecia), OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Germania) și ADT – OMEGA S.A. (Grecia) s-au elaborat Planurile de Management de Mediu și Social (PMMS).

 

Proiectul a fost clasificat ca fiind din ‘Categoria B’, fapt ce înseamnă, că pentru fiecare sub-proiect e necesar de întocmit câte un Plan de Management de Mediu și Social (PMMS) aparte.

În general intervențiile propuse pentru implementarea sub-proiectelor din cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale se vor limita la reabilitarea și întreținerea drumurilor rurale existente. Nu vor fi abateri de la aliniamentele existente, toate intervențiile propuse fiind planificate în limita amprizei existente a drumului. Impactul asupra mediului din cauza intervențiilor vor fi, de fapt, limitate, și vor putea fi ușor ținute sub control, datorită implementării unor acțiuni corespunzătoare de soluționare a problemelor de mediu (soluționarea problemelor legate de poluarea aerului și apei, de gestionarea deșeurilor de construcții și a materialelor potențial nocive, protecția vegetației existente de la marginea drumului, soluționarea problemelor legate de securitate pe șantierul de construcție, organizarea circulației transportului pentru materialele de construcție, etc.).

În ansamblu, riscurile de afectare a mediului în legătură cu măsurile propuse de reabilitare sunt preconizate a fi de un grad mic până la un grad moderat, în mare parte având un caracter pur specific local și temporar, în dependență de șantier. Cadrul General pentru Managementul de Mediu și Social pentru Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale nu prevede reamplasări sau strămutări involuntare.

Conform Termenilor de Referință, la întocmirea Planului PMMS au fost abordate următoarele aspecte:

•             Identificarea posibilelor impacte la diferite etape ale Proiectului;

•             Schițarea măsurilor de a fi adoptate în procesul de planificare și proiectare detaliată, pentru evitarea sau reducerea la minimum a impactelor negative asupra mediului și comunităților afectate;

•             Formularea anumitor măsuri specifice de minimalizare a impactelor pentru a evita sau, cel puțin, a reduce la minimum impactele negative din cauza proiectului la faza de pre-construcție, construcție și exploatare;

•             Pregătirea unui plan de monitorizare a implementării cuvenite a măsurilor de minimalizare a impactelor pentru eficacitatea lor în combaterea impactelor negative;

•             Stabilirea unui mecanism instituțional de implementare, monitorizare a Planului de Management de Mediu și raportarea.

PMMS va fi anexat la Documentele de Licitație și Documentele Contractului, devenind astfel o parte obligatorie a contractului pentru lucrările de construcție. Antreprenorul angajat de ASD va fi responsabil de implementarea, în mare parte, a măsurilor abordate în acest Plan PMMS conform prevederilor din acest contract.

Planuri de Management de Mediu și Social (PMMS) au fost elaborate la această etapă pentru următoarele coridoare de drumuri:

 

CORIDOR 5,  SECTOARELE DE DRUM:

R13 – Ivanovca – Izvoare – Vanțina – Ocolina – M2
Secțiunea I:
•             Drumul L77 Mândâc – Zgurita – Căinarii Vechi – Mărculești, km 58.17 – 49.14;
•             Drumul L193 Trifănești – Alexandrovca – Izvoare, km 0.00 – 4.00;
•             Drumul L77 Mândâc – Zgurita – Căinarii Vechi – Mărculești, km 43.54 – 41.03.

Secțiunea II:
•             Drumul L107 Soroca – Căinarii Vechi, km 0.00 – 19.90.

 

CORIDOR 10, SECTOARELE DE DRUM:

 M2 – Tânțăreni – Chiștelnița – Ignăței – Trifești – R20
Secțiunea I:
•             Drumul L163 R20 – Trifești – Peciște, km 0.00 – 11.44.

Secțiunea II
•             Drumul L178 Olișcani – Peciște – Chiștelnița – Codrul Nou, km 12.87 – 37.78.

 

CORIDOR 16,  SECTORUL DE DRUM:

G105: R3 – Costești – Țipala – G106
•             Proiectul detaliat  și documentele de licitație pentru Secțiunea km 0+000 – km 22+300;
•             Revizuirea proiectului existent și pregătirea documentelor de licitație pentru Secțiunea 22+300 – km 34+600.

CORIDORUL 24: R34 CIOBALACCIA – TARTAUL – R56 – BAIMACLIA – ENICHIOI – R37

Secțiunea I:
•             Drumul L606 Vișniovca – Baimaclia, km 0.00 – 22.15.

Secțiunea II:
•             Drumul L619 Gotești – Tartaul, km 0.00 – 14.93.

 

CORIDORUL 25

R26 – Mihailovca – Sadaclia – Iordanovca – R3

Secțiunea I:
•             Drumul L626 R3 – Sadaclia – Iserlia – stația Cimișlia, km 1.42 – 16.58.

Secțiunea II:
•             Drumul L627 R3 – Carabetovca – Sadaclia, km 0.00 – 7.31

 

Programul ședințelor de consultări publice pe fiecare coridor:

 

Coridorul

Localitatea, raion

Location

Data

Ora

C24

Baimaclia, Cantemir

Casa de cultură

12.10.18

10.00 AM

C5

Parlita (Vantina), Soroca

Casa de cultură

15.10.18

10.00 AM

C16

Costesti, Ialoveni

Casa de cultură

16.10.18

10.00 AM

C25

Carabetovca, Basarabeasca

Casa de cultură

18.10.18

10.00 AM

C10

Ignatei, Rezina

Casa de cultură

19.10.18

10.00 AM

 

 

Dacă aveți comentarii și/sau sugestii la aceste documente publicate mai jos  vă rugam să le transmiteți până pe 26 octombrie 2018 la adresa:

vladicescu@asd.md  - Elena Vlădicescu

tel. 069882707

sau la adresa poștală:

mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A

MD 2004, Republica Moldova

 

Planul de Management de Mediu și Social CORIDOR 5   (rom, eng)
Planul de Management de Mediu și Social CORIDOR 10 (rom, eng)
Planul de Management de Mediu și Social CORIDOR 16 (rom, eng)
Planul de Management de Mediu și Social CORIDOR 24 (rom, eng)
Planul de Management de Mediu și Social CORIDOR 25 (rom, eng)

 

Screening checklist to assess social risks and impacts of subproject interventions