DEZBATERE PRIVIND NOUA MODALITATE DE REPARTIZARE A BANILOR  PENTRU DRUMURILE LOCALE
DEZBATERE PRIVIND NOUA MODALITATE DE REPARTIZARE A BANILOR PENTRU DRUMURILE LOCALE
Sep 08, 2017

 

 

La 4 septembrie curent, Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” a particpat la o masă rotundă, organizată de redacţia ziarului "Observatorul de Nord" din mun. Soroca.

Tema dezbaterii: ”Noua modalitate de repartizare a banilor pentru drumuri şi cât de eficientă este aceasta”. La eveniment au mai participat președintele raionului Soroca, primari și experți, în total cca 20 de persoane.

Prezent la eveniment, dl Ion Drucec, director adjunct al Î.S. ”Administraţia de Stat a Drumurilor”, a informat participanții despre modificările legislative ce țin de repartizarea Fondului rutier, procesul de transmitere a drumurilor locale către autoritățile administrației publice locale. Dumnealui a accentuat că de fapt aceste modificări reprezintă alocarea de resurse financiare în corespundere cu legislația în vigoare. Astfel, art. 5, al. (3) al Legii drumurilor nr. 509 din 22.06.1995 stipulează că ”Administrarea drumurilor locale, comunale şi a străzilor se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale …”.

Dl Ion Drucec a atras atenția reprezentanților administrației publice locale că mijloacele financiare alocate din Fondul rutier sunt destinate exclusiv pentru administrarea și întreținerea drumurilor și a făcut apel la profesionalism și responsabilitate în acest domeniu nou pentru APL. De asemenea, conducătorilor autorităților publice locale li s-a amintit că banii trebuie valorificați în anul curent. Până în prezent, doar 11 primării din totalul de 35 din raionul Soroca au valorificat banii destinați pentru drumuri.

Noua modalitate de repartizare a banilor pentru întreținerea și reparația drumurilor asigură transparență și echitate în repartizarea finanțelor cu destinație specială pentru drumuri locale, către toate primăriile, conform unei formule clare.

Conform noii modalități de repartizare a mijloacelor financiare din fondul rutier, drumurile locale de interes raional sunt finanțate reieșind din numărul de kilometri echivalenți de drum administrați, iar la nivelul primăriilor (APL I) – reieșind din numărul populației.

Astfel, în anul 2017, pentru întreținerea și reparația drumurilor locale de interes raional, către Consiliul raional Soroca sunt repartizați 18,84 mil. lei, iar către primăriile din raionul Soroca au fost direcționați de la bugetul de stat - 10,83 mil. lei, reieșind din numărul populației din fiecare primărie.

În cadrul dezbaterii, autorităților publice locale li s-a sugerat identificarea și prioritizarea prin intermediul unor consultări publice a lucrîărilor de întreținere și reparație a drumurilor locale și angajarea unui responsabil tehnic pentru lucrările rutiere.

Atât experții invitați, cât și primarii prezenți la dezbatere au apreciat pozitiv modificările legislative privind repartizarea banilor pentru drumuri și și-au asumat angajamentul de a demonstra în următorii 2-3 ani eficacitatea acestei modalități de finanțare a drumurilor locale.

 

e-Transformare, comunicare