18 km pe drumul național M3 vor fi finalizați până la sfârșitul lunii mai 2022
18 km pe drumul național M3 vor fi finalizați până la sfârșitul lunii mai 2022
Oct 13, 2020

Circa 18 km ai sectorului de drum național M3, ocolirea satului Slobozia Mare, vor fi finalizați până la sfârșitul lunii mai 2022. 
Drumul face conexiunea cu vama Giurgiulești, hotarul cu România. 

Ocolind localitățile Slobozia Mare și Giurgiulești, reabilitarea acestui tronson va facilita accesul camioanelor spre punctul de trecere a frontierei și va reduce considerabil timpul de deplasare. Totodată, va diminua inconveniențele create locuitorilor de pe tot parcursul traseului actual.

Despre aceasta a informat antreprenorul Metag Inșaat Ticaret A.S., în cadrul unei întrevederi oficiale cu conducerea Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor, pe marginea derulării lucrărilor de construcție pe șantier.

Antreprenorul a comunicat despre dificultățile cu care se confruntă cu referire la impactul  Covid-19 asupra companiei, dar a asigurat  că acestea nu vor afecta progresul lucrărilor. Totodată, a subliniat angajamentul său față de finalizarea lucrărilor de construcție până la sfârșitul lunii mai 2022, termen contractual stabilit. 

În urma celor discutate, conducerea ASD a asigurat antreprenorul de tot suportul necesar în vederea finalizării proiectului în termenii stabiliți și urmează să efectueze în acest sens o vizită de lucru pe șantier.

Contractul cu Metag Inșaat Ticaret A.S. a fost semnat la data de 31 ianuarie 2019, iar lucrările de construcție a drumului național M3, ocolirea sat. Slobozia Mare, au fost inițiate la sfârșitul lunii mai 2019.

Proiectul este finanțat din împrumuturile acordate de  Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare cu o valoare de circa 18,2 mln EUR.