EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR S.A. „DRUMURI”
EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR S.A. „DRUMURI”
Jun 15, 2017

La 15 iunie curent, în incinta Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” (ASD) s-a desfășurat o ședință organizatorică privind activitatea economico-financiară a Societăților pe Acțiuni specializate în reparația și întreținerea drumurilor din țară.

La ședință au participat viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor dl Anatol Usatîi, Directorul general a Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” dl Andrei Cuculescu și conducătorii întreprinderilor de profil și șefii de sectoare.

Conducătorii celor 12 întreprinderi de profil din republică au făcut o analiză a situației economico-financiară a instituțiilor pe care le conduc.

De menționat, că majoritatea întreprinderilor au obținut profit în cele 5 luni ale anului 2017. De exemplu, S.A. „Drumuri-Criuleni”, în 5 luni a efectuat un volum de lucrări în sumă de 67,8 milioane de lei. Frumoase rezultate au obținut și drumarii de la Bălți - 46 mln lei, Ialoveni - 40,9 mln lei și Soroca - 39 mln lei.

În cadrul ședinței a fost pus accentul și pe neajunsurile existente. Lasă încă de dorit relațiile de conlucrare dintre APL și directorii S.A. „Drumuri”. Și păcat, că întreprinderile respective au o experiență bogată, dispun de specialiști bine instruiți, muncitori calificați și tehnică modernă.

Mai amănunțit la aceste momente, le-a atras atenția celor prezenți la ședință și dl Anatol Usatîi, viceministrul MTID: Consiliile raionale vor prelua în gestiune toate drumurile locale de interes raional și respectiv, vor primi banii pentru fiecare kilometru de drum. Aceste mijloace urmează a fi repartizate în așa mod ca să asigure întreținerea drumurilor pe parcursul întregului an. O mare importanță, a menționat dânsul, are păstrarea și dezvoltarea relațiilor de conlucrare dintre conducătorii APL și directorii S.A. „Drumuri”.

În continuare dl Andrei Cuculescu, Directorul general al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” a menționat necesitatea promovării capacităților întreprinderilor în domeniul lucrărilor de drum în colaborarea cu conducătorii raioanelor și primăriilor din zonele aflate în gestiune, avînd dovadă că sunt cei mai profesioniști și mai siguri parteneri.

 

e-Transformare, comunicare