Eficientizarea întreținerii și reparației drumurilor locale prin descentralizare
Eficientizarea întreținerii și reparației drumurilor locale prin descentralizare
Apr 14, 2017

       

 

Pe 13 aprilie curent, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID) a fost organizată o ședință la care au participat președinți de raioane, specialiști ai consiliilor raionale și directorii întreprinderilor S.A. ”Drumuri” din întreaga republică. Tema discuției a fost implementarea prevederilor Legii fondului rutier și Legii privind finanțele publice locale, modificate recent prin Legea nr. 24 din 10.03.2017, care reglementează transmiterea drumurilor locale la balanța autorităților publice locale (APL) de nivelul II cu finanțare din Fondul rutier conform numărului de kilometri administrați și transferuri către APL de nivelul I calculate proporțional numărului populației, în cuantum de 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

În deschidere, dl. Iurie Chirinciuc, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, le-a atras atenția celor prezenți la ședință cât de importantă este această reformă pentru țară. Banii din fondul rutier, ce vor fi repartizați pentru întreținerea drumurilor locale, trebuie să fie folosiți judicios. Jumătate din taxa rutieră este repartizată după numărul de locuitori. Aceste sume sunt cumulative, adică pot fi folosite și în alt an. Acești bani vor fi repartizați primăriilor până la sfârșitul anului curent.

Din anul curent, consiliile raionale, vor prelua în gestiune toate drumurile locale și, respectiv, vor primi banii pentru fiecare kilometru de drum. Aceste mijloace urmează a fi repartizate pentru a asigura întreținerea drumurilor pe parcursul întregului an. Astfel, consiliile raionale beneficiază atât de competențe, cât și de mijloace.

În continuare, dl. Andrei Cuculescu, șeful Direcției drumuri și poduri din cadrul MTID, a menționat că această reformă a fost absolut necesară, dat fiind lipsa transparenței în ce privește repartizarea echitabilă a resurselor financiare care, în unele cazuri, erau împărțite după criterii politice.

A fost făcută publică experiența de durată a MTID privind reparația și întreținerea drumurilor locale și distribuirea fondurilor în aceste scopuri.

Și dl. Vitalie Rapcea, viceministru al MTID, s-a referit la necesitatea folosirii eficiente a banilor repartizați către APL. O mare importanță, a menționat dânsul, are păstrarea și dezvoltarea relațiilor de conlucrare dintre conducătorii APL și directorii S.A.”Drumuri”. Întreprinderile respective au o experiență bogată, dispun de specialiști bine instruiți, muncitori calificați și tehnică modernă.

În faza de încheiere a ședinței, participanții au adresat conducerii ministerului un șir de întrebări ce vizează activitatea curentă și de viitor a ramurii.

De asemenea, MTID a prezentat proiectul repratizării mijloacelor Fondului rutier pe capitolele de cheltuieli pentru drumurile publice naționale, spre a fi utilizat ca model la distrubuirea mijloacelor Fondului rutier de către APL II pentru drumurile locale.

 

Vizualizați tabelul privind repartizarea mijloacelor Fondului rutier pentru anul 2017

e-Transformare, comunicare