IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU REABILITAREA DRUMULUI R14 BĂLȚI - SĂRĂTENI
IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU REABILITAREA DRUMULUI R14 BĂLȚI - SĂRĂTENI
Aug 23, 2017

RAPORTUL PENTRU LUNA IULIE PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI

DE ACȚIUNI PENTRU REABILITAREA DRUMULUI

R14 BĂLȚI - SĂRĂTENI

 

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) continuă raportarea publică a implementării planurilor de acțiuni, semnate cu antreprenorii contractați pentru reabilitarea drumurilor naționale în baza contractelor internaționale.

În raportul pentru luna iulie curent, privind implementarea planului de acțiuni pentru reabilitarea drumului R14 Bălți - Sărăteni, sunt expuse acțiunile Beneficiarului, Inginerului Supervizor și Antreprenorului. Pentru o vizualizare și monitorizare mai clară, acțiunile realizate sunt marcate cu culoarea verde, și respectiv, acțiunile nerealizate - în culoarea roșie (vezi anexele).

Astfel, pentru contractul RSP/W6/01-02, Bălți - Sărăteni, Sector 1, la km 26 - 39, Antreprenorul MSF ENGENHARIA S.A (http://www.msf.pt/) a încălcat prevederile Planului privind:

 • mobilizarea echipamentului;
 • aprobarea rețetei pentru mixtura asfaltică;
 • lucrări de terasament;
 • lucrări de construcție și reabilitare a drumului;
 • lucrări de extindere a podețelor;
 • lucrări de reabilitare a podurilor;
 • lucrări de consolidare a alunecărilor de teren;
 • lucrări de construcție și reabilitare a sistemului drenant;
 • asigurarea siguranței participanților la trafic;
 • întreținerea șantierului în condiții adecvate;
 • asigurarea materialului în stoc;
 • excavarea solului fertil;
 • construcția terasamentelor;
 •  aprovizionarea materialelor de construcție necesare pentru a executa lucrările în lunile ulterioare.

Aceiași situație se repetă și la contractul pentru Sectorul 2, km 43 - 61, și respectiv la reabilitarea podului de la km 65, lucrările fiind planificate pentru desfășurare în luna aprilie.

În acest context, atitudinea neglijentă a antreprenorului față de angajamentele asumate în planul menționat dovedește repetat incapacitatea antreprenorului de a se conforma angajamentelor asumate prin contractele încheiate cu ASD privind reabilitarea drumurilor naționale.

Anexă:

1. Raportul pentru Sectorul 1, km 26 - 39;

2. Raportul pentru Sectorul 2, km 43 - 61.

 

e-Transformare, comunicare