Implementarea sistemului meteorologic rutier
Implementarea sistemului meteorologic rutier
Nov 15, 2019

    

   În conformitate cu PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNI pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, și în baza Programului bilateral de dezvoltare și cooperare al Republicii Cehe pentru Republica Moldova, pe data de 17 decembrie 2018 a fost semnat acordul de implementare al proiectului ,,Implementarea sistemului meteorologic rutier în Republica Moldova” între United Nations Development Programme UNDP – PNUD ( Programul Națiunilor Unite Pentru Dezvoltare) și Cross Zlin a.s. (companie privată), în cadrul Czech – UNDP Partenership for Sustainable Development Goals CFCS.

 

    În baza acestor prevederi Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” au semnat la 15 iulie 2019 acordul de Implementare a Proiectului ,,Implementarea sistemului meteorologic rutier în Republica Moldova” cu Cross Zlin a.s.

 

    Obiectivul Proiectului - acordarea asistenței necesare și crearea premiselor în vederea dezvoltării sistemului meteorologic rutier în Republice Moldova cu scopul eficientizării întreținerii curente a drumurilor, fluidizarea transportului rutier și sporirii siguranței rutiere inclusiv pe timp de iarnă.

     Proiectul prevede o cofinanțare în sumă de 74,65 mii USD, din care:

- de până la 40 mii USD – costuri suportate de UNDP,

- de până la 12,1 mii USD – costuri suportate de Cross Zlin a.s. și

- de până la 22,5 mii USD - costuri suportate de ÎS ”ASD” din sursele Programului privind repartizarea Fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019.

 

   La 15 noiembrie 2019 Proiectul de instalare a 2 stații meteo rutiere a fost finalizat și testat cu succes.

 

   Stațiile meteo rutiere au fost instalate pe drumurile publice naționale:

- R3 Chișinău – Hâncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 21+990;

         - R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 30+630.

 

     Finalizarea proiectului ,,Implementarea sistemului meteorologic rutier în Republica Moldova” va contribui la implementarea prevederilor documentelor strategice din Sectorul Drumurilor a Republicii Moldova și va contribui la realizarea provocării de dezvoltare: Managementul durabil, cu emisii reduse de carbon și eficient din punct de vedere energetic al resurselor în Moldova.