Informație privind numere de contact în cazul unei situații excepționale
Informație privind numere de contact în cazul unei situații excepționale
Apr 21, 2017

Pentru reacționare promtă și operativă prezentați locul dislocării prin coordonate la nr viber +37360477747, mobil 060477747 sau local poate fi găsit pe http://www.asd.md/page/serviciu-operativ.
La fel Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor vine cu informația că serviciul operativ lucrează in regim de 24/7 pinâ la imbunâtațirea condițiilor climaterice.