Lansarea Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor pe anul 2020
Lansarea Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor pe anul 2020
Jul 01, 2020

         Din Bugetul de Stat, conform Hotărârii Guvernului nr. 314/2020, pentru reparația drumurilor locale, comunale și a străzilor au fost alocați 1 125 000 mii lei.

         În procesul de apreciere a sectoarelor de drum, unde vor fi executate lucrări, au participat 898 primării, fiind elaborate 35 caiete de sarcini pentru inițierea a 17 proceduri de achiziție.

       În rezultatul elaborării caietelor de sarcini s-a apreciat lungimea sectoarelor de drum propuse pentru reparație, care constituie 906,8 km, inclusiv cu îmbrăcăminte din beton asfaltic – 298,7 km și pietriș – 608,1 km.

      Până la data de 01.07.2020 au fost desfășurate 16 proceduri de achiziție. În rezultatul examinării și evaluării ofertelor au fost adjudecați 9 ofertanți, 2 proceduri de achiziție au fost anulate cu repetarea în termenii legali. În evaluare mai sunt 5 proceduri de achiziție.

          La data de 01.07.2020 conform prevederilor Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, art. 32, au fost semnate 4 contracte de antrepriză cu diferiți Antreprenori:

         1. S.A. „Drumuri-Bălți” care va executa lucrări în raioanele Fălești, Sângerei cu costul lucrărilor de antrepriză de 56 853 800,96 lei;

         2. S.A. „Drumuri-Briceni” care va executa lucrări în raioanele Ocnița, Briceni cu costul lucrărilor de antrepriză de 51 996 382,8 lei ;

        3. SRL „Genesis International” care va executa lucrări în raioanele Șoldănești, Rezina cu costul lucrărilor de antrepriză d49 864 427,4 lei ;

        4. S.A. „Drumuri-Ialoveni” care va executa lucrări în raioanele Ialoveni, Nisporeni cu costul lucrărilor de antrepriză d52 801 944 lei .

          În total vor fi reparați 242,9 km de drum în cadrul acestor 4 contracte.

         Informația detaliată privind localitățile în care se vor desfășura lucrări de reparație și întreținere a drumurilor, este inclusă în Programul de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor pe anul 2020 din  Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 314/2020.