Lista candidaţilor care au susținut interviul din 05.04.2017 pentru ocuparea funcţiei vacante
Lista candidaţilor care au susținut interviul din 05.04.2017 pentru ocuparea funcţiei vacante
Apr 12, 2017

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Anexa nr.3 la procesul-verbal nr.3 din 05.04.2017

COMISIA DE CONCURS 

Lista candidaţilor care au susținut interviul din 05.04.2017 pentru ocuparea funcţiei vacante,

pentru mai multe detalii