Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3 în cadrul Contractului: LRIP/W2/02:  „Drumul L405, R21-Onișcani, km 0+000 - km 9+962”
Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3 în cadrul Contractului: LRIP/W2/02: „Drumul L405, R21-Onișcani, km 0+000 - km 9+962”
Sep 06, 2019

Notă Informativă

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3 în cadrul Contractului: LRIP/W2/02:

„Drumul L405, R21-Onișcani, km 0+000 - km 9+962”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a semnat la data de 6 septembrie 2019 contractul pentru îmbunătățirea unui sector de drum local, amplasat în raionul Călărași, care face conexiunea dintre două drumuri: R21 (R20-sanatoriul Codru) şi drumul L 376 (Corneşti-Boghenii Noi-Rădeni-Hogineşti), traversând nemijlocit satele Hîrbovăţ, Sverida și Onişcani. Lungimea sectorului de drum ce urmează a fi îmbunătățit constituie 9.962 km.

Structura rutieră va fi reparată pe toata lungimea coridorului prin ranforsarea straturilor de bază şi aplicarea îmbrăcămintei rutiere noi, care va fi de două tipuri: din beton asfaltic așternut pe asfalt reciclat la rece şi din două straturi de asfalt așternute pe un strat de bază de piatră spartă.

Siguranța rutieră urmează a fi îmbunătățită prin amenajarea intersecțiilor, aplicarea semnelor rutiere, parapetelor metalice, stâlpilor de ghidare și a marcajului rutier.

Contractul este parte a Proiectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale, iar pentru realizarea acestuia Banca Mondială a acordat Guvernului Republicii Moldova suport financiar.

La data de 27 mai 2019, a avut loc Deschiderea Ofertelor pentru contractul vizat. Până la termenul limită stabilit, au fost recepționate oferte de la următoarele companii:

1. “Dromas-Cons” SRL (Republica Moldova);

2. Asocierea dintre SRL “Nirom-Roz” și S.C. “Nouconst” S.R.L. (Republica Moldova).

Licitația s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ghidului Băncii Mondiale pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță, în cadrul împrumuturilor BIRD, creditelor și granturilor IDA, de către împrumutații Băncii Mondiale, ediţia revizuită în iulie 2014, iar criteriile, în baza cărora s-a efectuat evaluarea Ofertanților, au fost axate pe capacitatea financiară a companiilor (resurse financiare disponibile, cifra de afaceri), experiența în lucrări de construcție similare, capacitatea personalului și dispunerea de echipament necesar executării lucrărilor.

În rezultatul evaluării ofertelor depuse, a fost aprobată decizia de a adjudeca Contractul de lucrări în valoare totală de 88 289 715,50 MDL asocierii dintre SRL “Nirom-Roz” și S.C. “Nouconst” S.R.L. din Republica Moldova, oferta căreia corespunde în mod substanțial cerințelor stabilite în Documentele de Licitație și care a demonstrat că deține capacitatea necesară pentru a începe și a desfășura corespunzător lucrările.

Din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor, timpul planificat pentru finalizarea acestora este de 18 luni, plus 12 luni pentru Perioada de Notificare a Defecţiunilor (perioada de garanţie).

Acest proiect are o importanță majoră, scopul primordial al acestuia fiind asigurarea accesului către centrele de educație, sănătate și comerț a cetățenilor din zona respectivă, precum și îmbunătățirea condițiilor drumurilor din regiunea rurală.

 

În localitățile Sverida, Hîrbovăț, Onișcani funcționează în total un gimnaziu, Școala Republicană Internat Speciala Pentru Copii Hipoacuzi, și 2 grădinițe. De asemenea, funcționează  Unitatea de salvatori și pompieri regională, 2 cămine culturale și o mănăstire. Pe parcursul anilor 2018-2019, au fost instruiți în domeniul siguranței rutiere peste 118 de copii. În acest sens, copiilor le-au fost oferite o serie de pliante informative, dar și un Ghid practic de informare cu privire la regulile de securitate rutieră.

 

De asemenea, este de menționat faptul că pe întregul Coridor ce urmează a fi îmbunătățit funcționează un Comitet de Monitorizare a Impactului Social, format din reprezentanți ai Administrației Publice Locale și Raionale precum și din membri ai comunității. Acesta este creat ca o structură socială, nonguvernamentală și apolitică și are drept scop monitorizarea impactului social și de mediu al lucrărilor de reconstrucție din cadrul Proiectului.

Deși nu sunt preconizate impacte majore și ireversibile asupra mediului ca rezultat al implementării Proiectului, totuși Antreprenorul desemnat cîștigător va implementa o serie de acțiuni preventive şi măsuri de minimalizare a riscurilor, conform prevederilor din Planul de Management de Mediu, respectînd astfel cerințele prevăzute de legislația naționala şi cele ale Băncii Mondiale.

Supervizarea executării lucrărilor de reabilitare

În contextul asigurării controlului calității pe parcursul executării lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 8.3, în cadrul contractului menționat, a fost semnat și un Contract de supervizare cu o companie internațională de consultanță, care va executa rolul de „Inginer”.