LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE PE DRUMURILE PUBLICE NAȚIONALE
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE PE DRUMURILE PUBLICE NAȚIONALE
Jun 09, 2017

În prezent, societățile pe acțiuni ”Drumuri” desfășoară lucrări de întreținere pe drumurile publice naționale, care includ profilarea acostamentelor, reparația drumurilor prin plombare a gropilor cu mixturi asfaltice, cositul vegetației ș.a.

Întreprinderile specializate sunt asigurate cu tehnica necesară, materiale și personal calificat.

Pentru întreținerea drumurilor publice naționale, aflate în gestiunea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în anul 2017, din Fondul rutier sunt preconizate mijloace financiare în volum de 477,76 mil. lei.

Începînd cu anul 2017 au fost operate modificări în legislația rutieră. Astfel, în contextul implementării prevederilor Legii fondului rutier și Legii privind finanțele publice locale, modificate prin Legea nr. 24 din 10.03.2017, se desfășoară procesul de transmitere a drumurilor publice locale la balanța autorităților administrației publice locale de nivelul II (Consiliile raionale).

În gestiunea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID) rămîn doar drumurile publice naționale. Este vorba de drumurile expres (M), republicane (R) și regionale (G) cu o lungime totală de 5865,8 km.

 

Direcția întreținere drumuri și poduri