Păruceni-Ciutești-Seliște
Păruceni-Ciutești-Seliște
Jul 19, 2019

Notă Informativă

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 în cadrul Contractului LRIP/W4/04:

Drumul L431 Paruceni - Seliste – Vinatori, km 0 + 000 - km 4+ 200 și R25 drumul de acces către s. Seliște, km 0 + 000 - km 3 + 600.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a semnat la data de 19 iulie 2019 contractul pentru îmbunătățirea unui sector de drum local, amplasat în raionul Nisporeni, care face conexiunea dintre mai multe localități, traversând nemijlocit satele Păruceni, Ciutești și Seliște. Lungimea sectorului de drum ce urmează a fi îmbunătățit constituie 7.965 km.

Coridorul 13 începe de la intersecția cu drumul național R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-Hotarul cu România, astfel fiind conectat la traseul național care asigură o legătură dintre centrul și partea de vest a țării. Începutul Coridorului traversează trecerea cu calea ferată care face legătura dintre Chișinău-Sculeni-Iași (Romania). Structura rutiera va fi reparată pe toata lungimea coridorului prin ranforsarea straturilor de baza şi aplicarea îmbrăcămintei rutiere noi, care va fi de două tipuri: din beton asfaltic așternut pe asfalt reciclat la rece şi din două straturi de asfalt așternute pe un strat de baza de piatra sparta de calcar.

Siguranța rutiera urmează a fi îmbunătățită prin amenajarea intersecțiilor, aplicarea semnelor rutiere, parapetelor metalice, stâlpilor de ghidare și a marcajului rutier.

Contractul este parte a Proiectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale, iar pentru realizarea acestuia Banca Mondială a acordat Guvernului Republicii Moldova suport financiar.

La data de 15 martie 2019, a avut loc Deschiderea Ofertelor pentru contractul vizat. Până la termenul limită stabilit, au fost recepționate oferte de la următoarele companii:

1. S.C. “Nouconst” S.R.L. (Republica Moldova);

2. SC “Conest” SA (România);

3. Asocierea dintre companiile “ACB – CP” (Letonia);

4. “Irinda Prim” SRL (Republica Moldova).

Licitația s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ghidului Băncii Mondiale pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță, în cadrul împrumuturilor BIRD, creditelor și granturilor IDA, de către împrumutații Băncii Mondiale, ediţia revizuită în iulie 2014, iar criteriile, în baza cărora s-a efectuat evaluarea Ofertanților, au fost axate pe capacitatea financiară a companiilor (resurse financiare disponibile, cifra de afaceri), experiența în lucrări de construcție similare, capacitatea personalului și dispunerea de echipament necesar executării lucrărilor.

În rezultatul evaluării ofertelor depuse, a fost aprobată decizia de a adjudeca Contractul de lucrări în valoare totală de 73 073 399,95 MDL companiei S.C. „Nouconst” S.R.L. din Republica Moldova, oferta căreia corespunde în mod substanțial cerințelor stabilite în Documentele de Licitație și care a demonstrat că deține capacitatea necesară pentru a începe și a desfășura corespunzător lucrările.

Din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor, timpul planificat pentru finalizarea acestora este de 18 luni, plus 12 luni pentru Perioada de Notificare a Defecţiunilor (perioada de garanţie).

Acest proiect are o importanță majoră, scopul primordial al acestuia fiind asigurarea accesului către centrele de educație, sănătate și comerț a cetățenilor din zona respectivă, precum și îmbunătățirea condițiilor drumurilor din regiunea rurală.

În localitățile Păruceni, Ciutești și Seliște  funcționează în total 2 gimnazi și 2 grădinițe. În aceste instituții, pe parcursul anilor 2018-2019, au fost instruiți în domeniul siguranței rutiere peste 135 de copii. În acest sens, copiilor le-au fost oferite o serie de pliante informative, dar și un Ghid practic de informare cu privire la regulile de securitate rutieră.

 

De asemenea, este de menționat faptul că pe întregul Coridor ce urmează a fi îmbunătățit funcționează un Comitet de Monitorizare a Impactului Social, format din reprezentanți ai Administrației Publice Locale și Raionale precum și din membri ai comunității. Acesta este creat ca o structură socială, nonguvernamentală și apolitică și are drept scop monitorizarea impactului social și de mediu al lucrărilor de reconstrucție din cadrul Proiectului.

Deși nu sunt preconizate impacte majore și ireversibile asupra mediului ca rezultat al implementării Proiectului, totuși Antreprenorul desemnat cîștigător va implementa o serie de acțiuni preventive şi măsuri de minimalizare a riscurilor, conform prevederilor din Planul de Management de Mediu, respectînd astfel cerințele prevăzute de legislația naționala şi cele ale Băncii Mondiale.

Supervizarea executării lucrărilor de reabilitare

În contextul asigurării controlului calității pe parcursul execuției lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul contractului menționat, a fost semnat și un Contract de supervizare cu o companie internațională de consultanță, care va executa rolul de „Inginer”.