PRIMĂRIA BĂLĂUREȘTI: NOUA MODALITATE DE REPARTIZARE  A BANILOR PENTRU DRUMURILE LOCALE ESTE BENEFICĂ
PRIMĂRIA BĂLĂUREȘTI: NOUA MODALITATE DE REPARTIZARE A BANILOR PENTRU DRUMURILE LOCALE ESTE BENEFICĂ
Sep 29, 2017

 

Noua modalitate de repartizare a mijloacelor financiare pentru întreţinerea, reparaţia şi reconstrucţia drumurilor publice locale dă roade.

Satul Bălăurești din raionul Nisporeni are o populație de circa 2500 oameni și a primit circa 279 mii lei pentru drumurile locale în anul 2017. Din banii primiți, primăria s. Bălăurești a realizat construcția unui drum din piatră spartă cu lungimea de 235 m, drum care leagă mai multe străzi ale unei mahalale noi. De asemenea, s-au început lucrările de reparație a unui podeț.

Primarul s. Bălăurești, Ion Carp a salutat modificarea procedurii de repartizare a banilor, deoarece acest fapt asigură repartizarea echitabilă a mijloacelor financiare destinate drumurilor locale și permite planificarea anuală a lucrărilor de drum.

În conformitate cu art. 11 al Legii 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, modificată prin Legea 24 din 10.03.2017,Transferurile cu destinație specială pentru finanțarea infrastructurii drumurilor publice locale pentru bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi (primării), sunt calculate și distribuite proporțional numărului populației din teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective, în baza datelor oficiale existente la momentul calculării acestora, în cuantumul de 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, aprobat în legea anuală a bugetului de stat, și se vor utiliza exclusiv pentru infrastructura drumurilor comunale și a străzilor.”

Astfel, începând din anul 2017, se implementează noua modalitate de repartizare a mijloacelor financiare din fondul rutier către administrația publică locală de nivelul I. Transferurile cu destinație specială pentru finanțarea drumurilor locale aflate în gestiunea primăriilor se fac în funcție de numărul populației, aproximativ 115 mii lei la o mie de locuitori în anul 2017.

Primăriile și consiliile locale de nivelul I urmează anual, să identifice și să prioritizeze lucrările rutiere.

De asemenea, pentru asigurarea eficienței acestor cheltuieli se recomandă ca pentru executarea lucrărilor rutiere să fie contractate întreprinderi cu experiență, asigurate cu tehnică specială și specialiști, și să fie contractați responsabili tehnici pentru aceste lucrări.

 

e-Transformare, comunicare