Implementarea Programului de reparație/întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și a străzilor pe anul 2020
Implementarea Programului de reparație/întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și a străzilor pe anul 2020
May 29, 2020

Pentru implementarea Programului de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice locale, comunale şi a străzilor pe anul 2020 de către reprezentanţii din teritoriu ai Î.S."Administraţia de  Stat a Drumurilor", în baza hotărârilor consiliilor locale, au fost apreciate sectoarele de drumuri şi tipul lucrărilor, care vor fi executate.

În procesul de apreciere a sectoarelor de drum, unde vor fi executate lucrări, au participat 898 primării. Totodată au fost elaborate 35 caiete de sarcini pentru iniţierea a 17 proceduri de licitaţie.

În rezultatul elaborării caietelor de sarcini s-a apreciat lungimea sectoarelor de drum propuse pentru reparaţie, care constituie 906,8 km, inclusiv cu îmbrăcăminte din beton asfaltic - 298,7 km şi pietriş - 608,1 km. Volumul alocaţiilor constituie 1 125 000, 0 mii lei.

Prin Hotărirea Guvernului Republicii Moldova nr. 314 din 20 mai 2020 a fost aprobat Programul de reparaţie a drumurilor publice naționale și a Programului reparaţie periodică/ întreţinere a drumurilor locale, comunale şi a străzilor pe anul curent. Î.S."Administraţia de Stat a Drumurilor" a remis spre publicare în Buletinul Achiziţiilor Publice (BAP) anunţul de intenţie aprobat.

Paralel la demararea procedurii de achiziţie în SIA „RSAPM-Tender, anunţul de intenţie se va reflecta în registrul menţionat.

Procedurile de achiziţie se vor desfăşura minimum în 20 de zile calendaristice de la publicare. Procedura de achiziții va cuprinde 17 loturi și vor fi desfășurate 17 licitații. Adjudecarea câştigătorului procedurii de achiziţie şi încheierea contractelor se va efectua în decurs de 10 zile (inclusiv 6 zile perioada de aşteptare pentru eventualele contestaţii).

Termenul preconizat pentru începerea lucrărilor este 01-10 iulie 2020.