R6 Chișinău-Orhei-Bălți
R6 Chișinău-Orhei-Bălți
Jul 10, 2019

Notă Informativă

Reabilitarea sectorului de drum R6 Chișinău-Orhei-Bălți

Lot 1: Contract RSP/W11/01: km 99+530 – km 111+230

Lot 2: Contract RSP/W11/02: km 76+700 – km 94+700 și podul de la km 72+944

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a semnat la data de 10 iulie 2019 un contract pentru reabilitarea a două sectoare de pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți. Lungimea acestor sectoare de drum constituie, în total, aproximativ 30 km.

Acest contract face parte din Programul din Sectorul Drumurilor, iar pentru realizarea acestuia, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a acordat Guvernului Republicii Moldova suport financiar.

Contractul a fost semnat ca urmare a lansării unei Licitații publice, care s-a desfășurat în conformitate cu Procedurile și Regulile de Achiziții ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (ediția din octombrie 2014), iar criteriile în baza cărora s-a efectuat evaluarea Ofertanților au fost axate pe capacitatea financiară a companiilor (resurse financiare disponibile, cifra de afaceri, etc), experiența în lucrări de construcție similare, capacitatea personalului și disponibilitatea echipamentului necesar executării lucrărilor.

La data de 11 ianuarie 2019, a avut loc Deschiderea Publică a Ofertelor, recepționate, până la termenul limită stabilit, de la următoarele companii:

Ofertant / Ţara

  1.  

Ozaltin Insaat Ticaret ve Sanayi (Turcia)

  1.  

Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. (Italia)

  1.  

China Railway 19th Bureau Group Co. LTD (China)

  1.  

AZELIK Group Open Joint Stock Comp. (Azerbaijan)

  1.  

ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Turcia)

  1.  

Teknofen Insaat (Turcia)

  1.  

Asocierea dintre Sinohydro Corporation Limited (China) și SC CONEST S.A.  (Romania)

Astfel, ca urmare a procesului de evaluare, s-a decis adjudecarea Contractului de lucrări menționat supra în valoare de 19 357 722,58 Euro pentru RSP/W11/01 și 16 646 210,51 Euro pentru RSP/W11/02, companiei ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. din Turcia, oferta căreia a corespuns în mod substanțial cerințelor stabilite în Documentele de Licitație și care a demonstrat că deține capacitatea necesară pentru a începe și a desfășura corespunzător lucrările.

Condiţiile generale utilizate pentru realizarea contractului sunt Condițiile Armonizate ale Băncilor  elaborate de Federația Internațională ale Inginerilor Consultanți, versiunea FIDIC 2010.

Din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor, timpul planificat pentru finalizarea acestora este de de 730 de zile şi 365 zile pentru Perioada de Notificare a Defecţiunilor (perioada de garanţie).

Drumul republican R6, asigură conexiunea între orașul Bălți și drumul M2 Chișinău – Soroca, prin Sîngerei. Acest drum este unul dintre cele două drumuri de importanță majoră ce asigură circulația între Chișinău și Bălți, precum și între mai multe centre regionale și locale.

Lucrările ce urmează a fi executate concomitent, sunt divizate în două loturi. În cadrul Lotului 1, lucrările vor consta în aplicarea unui strat de asfalt peste cel existent și supralărgirea drumului pentru asigurarea amenajării celei de a treia benzi de circulație pe toată lungimea drumului. Lucrările la structuri constau în lucrări de reabilitare a 4 poduri. Lucrările de stabilizare a terasamentelor pentru prevenirea alunecărilor de teren includ o construcție nouă ce va reține alunecările.

În cadrul Lotului 2, lucrările vor consta în aplicarea unui strat de asfalt peste cel existent și supralărgirea drumului pentru asigurarea amenajării celei de a treia benzi de circulație pe toată lungimea drumului. Lucrările la structuri constau în lucrări de reabilitare a 6 poduri. Lucrările de reabilitare a podurilor constau în schimbarea plăcii de suprabetonare și a stâlpilor, execuția pilonilor adiționali, protecția taluzurilor, hidroizolării și rosturilor de dilatare, aplicarea unui strat de uzură, instalarea parapetului de siguranță și lucrări generale de finisare.

Supervizarea executării lucrărilor de reabilitare

În contextul asigurării controlului calității, pe parcursul execuției lucrărilor de reabilitare a sectorului de drum menționat mai sus, în cele ce urmează va fi selectată o companie de supervizare căreia i se va atribui rolul de ”Inginer” în cadrul contractului FIDIC.