RAPORTUL PENTRU LUNA IULIE PRIVIND IMPLEMENTAREA  PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU REABILITAREA DRUMULUI  R1 CHIȘINĂU – UNGHENI – SCULENI  (Sectorul 2: km 24+050 – km 68+250)
RAPORTUL PENTRU LUNA IULIE PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU REABILITAREA DRUMULUI R1 CHIȘINĂU – UNGHENI – SCULENI (Sectorul 2: km 24+050 – km 68+250)
Aug 29, 2017

 

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” prezintă public raportul lunar privind implementarea planului de acțiuni semnat cu antreprenorul străin OHL ZS (Cehia), contractat pentru reabilitarea sectorului 2 al drumului național R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni (km 24+050 – km 68+250) în baza contractului internațional. Este vorba de sectorul ”Ieșirea din or. Strășeni – s. Bahmut”.

În raportul pentru luna iulie 2017, privind implementarea Planului de Acțiuni pentru reabilitarea sectorului de drum menționat, sunt expuse acțiunile Beneficiarului, Inginerului Supervizor și Antreprenorului. În raportul anexat, acțiunile realizate sunt marcate cu culoarea verde, și respectiv, acțiunile nerealizate - în culoarea roșie (vezi anexa).

De menționat că în perioada raportată, Antreprenorul OHL ZS a încălcat prevederile Planului de Acțiuni privind:

  • Elaborarea Detaliilor de Execuție finale pentru lucrările de drum între km 46+520 – km 50+315 (or. Călărași);
  • Elaborarea Detaliilor de Execuție finale pentru lucrările de drum între km 58+200 – km 60+100 (s. Sipoteni);
  • Elaborarea Detaliilor de Execuție finale pentru 13 podețe;
  • Transmiterea Ordinului de Variație nr.1 pentru lucrări de drum;
  • Transmiterea Ordinului de Variație nr.2 pentru km 46+520 – 50+315 (Călărași);
  • Aprobarea sectorului experimental pentru stratul de uzură.

Cele relatate, demonstrează că Antreprenorul OHL ZS nu respectă angajamentele asumate în Planul de Acțiuni pentru ameliorarea situației șantierului, semnat cu Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, fapt ce pune în pericol respectarea prevederilor contractuale privind reabilitarea sectorului Strășeni – Bahmut, al drumului național R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni.

 

Raportul pentru luna iulie 2017.

 

e-Transformare, comunicare