S.A. ”DRUMURI-BĂLȚI” – întreprindere cu profit
S.A. ”DRUMURI-BĂLȚI” – întreprindere cu profit
Jul 17, 2017

 

S.A. „Drumuri-Bălți” (director Pleșca Gheorghe) este una din cele 12 întreprinderi de stat din țară, specializată în construcția, reparația și întreținerea drumurilor, ce deservește drumurile publice naționale din zona ce cuprinde sectoarele Bălți, Fălești și Sîngerei.

În total, întreprinderea are la întreținere 496 km de drumuri publice naționale, inclusiv drumuri expres (M), drumuri republicane (R) și drumuri regionale (G).

Întreprinderea are 210 angajați și este dotată cu tehnică, mașini, utilaje și mecanisme moderne, inclusiv o stație de asfalt, fapt care îi permite să execute un spectru larg de lucrări de construcție, reparație și întreținere a drumurilor, atît naționale, cît și locale.

Dotarea întreprinderii:

- autocamion (diverse) - 26 un.;

- autogreder - 10 un.;

- tractor cu diferite utilaje - 14 un.;

- excavator/încărcător - 8 un.;

- freză de asfalt - 3 un.;

- finisor asfalt - 2 un.;

- compactor - 9 un.;

- compresor - 6 un.;

- utilaj pentru plombarea gropilor prin metoda de injectare - 3 un.;

- freză pentru deszăpezire - 1 un.

- stație de beton asfaltic cu capacitatea de 60 t/oră - 1 un.;

- autobus - 3 un;

- autoturism - 4 un., ș.a.

În anul 2016 S.A. „Drumuri-Bălți” a executat lucrări în sumă de 51,3 mil. lei, iar salariul mediu pentru anul 2016 a constituit 6900 lei. În primele 6 luni ale anului 2017, cifra de afaceri a S.A. „Drumuri-Bălți” este în creștere față de anul 2016, avînd deja executate lucrări în volum de 51,5 mil. lei, inclusiv, lucrări de drum în baza contractelor directe cu Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” - 40 mil. lei.

Conducerea întreprinderii acordă atenție deosebită dezvoltării capacităților tehnice. Astfel, în ultimii 2 ani s-au făcut investiții semnificative în valoare de circa 6,2 mil. lei, dintre care pentru procurarea tehnicii și utilajului modern  - 4 mil. lei (autocamion, finisor asfalt, cisternă bitum, trailer, plug zăpadă ș.a.).

De asemenea, conducerea întreprinderii acordă atenție sporită asigurării unor condiții bune de muncă pentru angajați și respectării cerințelor privind securitatea muncii.

S.A. ”Drumuri-Bălți” a finalizat procedurile de transmitere a drumurilor locale de interes raional în gestiunea Consiliului municipal Bălți și Consiliilor raionale Fălești și Sîngerei.

În prezent, întreprinderea desfășoară lucrări de întreținere pe drumurile naționale aflate în gestiune.

S.A. „Drumuri-Bălți” are o experiență bogată în domeniul construcției, reparației și întreținerii drumurilor. Ultimele lucrări mai importante sunt:

- drumul asfaltat de 3,8 km prin com. Pepeni (2014 - 2015);

- drumul asfaltat de 5,2 km, ce leagă loc. Prepelița cu loc. Pepeni (2016 - 2017).

e-Transformare, comunicare