S.A. ”DRUMURI-CAHUL” – UNA DINTRE ÎNTREPRINDERILE DE SUCCES  ÎN DOMENIU
S.A. ”DRUMURI-CAHUL” – UNA DINTRE ÎNTREPRINDERILE DE SUCCES  ÎN DOMENIU
Jun 05, 2017

 

Societatea pe Acţiuni “Drumuri-Cahul” (director Ion Bondari) este o întreprindere specializată în construcția, reparația și întreținerea drumurilor, responsabilă de întreținerea a 560 km de drumuri publice naționale ce traversează raioanele Cahul, Cantemir și Taraclia.

S.A. ”Drumuri-Cahul” are 184 de specialiști cu experiență în domeniu și este compusă din 3 sectoare: Cahul, Cantemir și Taraclia.

Întreprinderea este dotată cu tehnica și utliajul necesar pentru efectuarea lucrărilor de drum, inclusiv o uzină de asfalt. Dotarea cu tehnică și utilaje a S.A. ”Drumuri-Cahul” este următoare:

 • autogreder - 10 un.;
 • buldozer - 2 un.;
 • excavator - 3 un.;
 • autoîncărcător - 7 un.;
 • freza zăpadă - 1 un.;
 • compactor - 4 un.;
 • tractor - 4 un.;
 • autospeciale și basculante - 16 un.;
 •  freză rutieră – 3 un.;
 •  utilaj pentru plombare gropi - 1 un.;
 •  finisor m/asfaltic – 1 un.;
 •  cositoare – 2 un.;
 •  uzină de asfalt.

Cel mai bine sunt dotate sectoarele Cahul și Taraclia.

Pe parcursul anului 2016, S.A. ”Drumuri-Cahul” a deservit 824 km de drum, inclusiv 345 km  de drumuri naţionale şi 479 km - drumuri locale.

În conformitate cu modificările legislative în domeniul drumurilor, în a. 2017 în gestiunea S.A. ”Drumuri-Cahul” sunt doar drumurile naționale (560 km), iar drumurilor locale se transmit în gestiunea administrațiilor raionale și a primăriilor. Deservirea drumurilor locale urmează a fi făcută de către S.A. ”Drumuri-Cahul” în baza unor contracte directe încheiate cu APL I și II.

Principalele realizări ale întreprinderii în a. 2016 au fost:

1. Stabilizarea situației economico-financiare și obținerea profitului, față de a. 2015 încheiat cu pierderi. S.A. ”Drumuri-Cahul” a încheiat anul 2016 cu un profit de 650 mii lei. Această realizare a asigurat și creșterea salariului mediu pe întreprindere cu 17%, pînă la 6320 lei.

2. Procurări de tehnică:

- freză de asfalt – 1,3 m;

- distribuitor de asfalt – 1 un.;

- compactor – 1 un.;

- cositoare – 2 buc.;

3. Îmbunătățirea condițiilor de muncă:

- amenajarea clădirii administrative;

- reparația încăperii pentru muncitori.

 

În 2016 au fost construite în variantă albă 3 sectoare de drum (sect. Cantemir) - cca 1 mil. lei

De asemenea a fost câștigată licitația organizată de Consiliul raional Cahul pentru lucrări de reparație în zona spitalului raional și pe teritoriul acestuia, în valoare de circa 840 mil. lei

Succesele obținute de S.A. ”Drumuri-Cahul” pe parcursul anului 2016 au fost apreciate de Beneficiarul drumurilor – Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”. Astfel, conform bilanțului economico-financiar, S.A. ”Drumuri-Cahul” a fost menționată cu Diplomă de mențiune.

Relațiile cu APL I și II:

S.A. ”Drumuri-Cahul” a stabilit și menține relații bune cu administrația publică de nivel raional și a primăriilor. În contextul procesului de transmitere în gestiune a drumurilor locale se acordă ajutor pentru elaborarea devizelor de cheltuieli, se desfășoară lucru explicativ privind modificările legislative în domeniul drumurilor cu primarii și consilile locale.

Raioanele Cahul, Cantemir și Taraclia sînt în proces de primire a drumurilor locale.

În prezent S.A. ,,Drumuri-Cahul” desfășoară următoarele tipuri de lucrări:

- amenajarea și reprofilarea acostamentelor;

- plombarea gropilor;

- reparația podului Cahul - Oancea pe drumul R34.1.

Planuri de perspectivă:

1. Conlucrare eficientă cu APL I și II cu scopul câștigării contractelor directe de lucrări;

2. Asigurarea cu tehnica necesară a sectorului Cantemir – compactor, tractor, încăperi pentru reparația tehincii, depozite pentru material antiderapant.

 

e-Transformare, comunicare