S.A. ”DRUMURI-CĂUȘENI”
S.A. ”DRUMURI-CĂUȘENI”
Aug 07, 2017

S.A. ”Drumuri-Căușeni” este una din cele 12 întreprinderi de stat din țară, specializată în consrucția, reparația și întreținerea drumurilor, ce deservește drumurile publice naționale din zona ce cuprinde sectoarele Căușeni, Ștefan Vodă și Căinari. Pînă la transmiterea drumurilor locale la balanța consiliilor raionale, S.A. ”Dumuri-Căușeni” avea la întreținere 682 km de drumuri, inclusiv drumuri republicane - 269 km și drumuri locale - 413 km.

În prezent, după transmiterea drumurilor locale la balanța autorităților raionale, la deservire sunt 430,73 km de drumuri publice naționale, inclusiv drumuri expres (M) - 13,7 km, drumuri republicane (R) - 150,35 km și drumuri regionale (G) - 266,68 km.

În urma desfășurării activității economico-financiare pe parcursul anului 2016 S.A. ”Dumuri-Căușeni” a executat lucrări un volum de 34,37 mil. lei. La această întreprindere muncesc 150 de angajați cu un salariul mediu pentru 2016 de 5648 lei lunar.

S.A.”Drumuri-Căușeni” este dotată cu tehnică, mașini, utilaje și mecanisme moderne. Dotarea întreprinderii:

- camion – 19 un.;

- autogreder – 5 un.;

- tractor cu diferite utilaje – 7 un.;

- excavator – 4 un.;

- încărcător – 2 un.;

- freză de asfalt – 1 un.;

- compactor – 3 un.;

- mașină pentru plombat – 1 un.;

- freză de zăpadă – 1 un., ș.a.

În a. 2016, întreprinderea a executat diverse lucrări de reparație și întreținere a îmbrăcăminții asfaltice, profilarea părții carosabile, instalarea indicatoarelor rutiere, instalarea pilonilor de ghidare, răspîndirea materialului antiderapant.

Cele mai semnificative contracte au fost încheiate în anul 2016 cu:

  • Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” în sumă 23,49 mil. lei, ceea ce constitue o pondere de 68,4% din volumul total a serviciilor prestate;
  • Consilile Raionale Căușeni și Ștefan Vodă – 7,85 mil. lei ceea ce constitue 22,8% din volumul total.

Ca urmare a eforturilor administrației întreprinderii, la finele anului 2016, S.A.”Dumuri-Căușeni” a obținut profit net în mărime de 503,5 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 51,4 % față de anul 2015.

Pentru anul 2017 întreprinderea implementeză un plan strategic de dezvoltare, care urmărește creșterea productivității muncii și gradului de independență tehnologică. Astfel, pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2017, întreprinderea a executat lucrări în volum de 19 mil. lei.

 

e-Transformare, comunicare