S.A. „DRUMURI-ORHEI”
S.A. „DRUMURI-ORHEI”
Jun 29, 2017

 

Societatea pe Acțiuni „Drumuri-Orhei” (director Veniamin Macari) a fost fondată la 28.04.1998 în baza întreprinderii “Sectorul de exploatare a drumurilor auto Orhei”. Întreprinderea este specializată în construcția, reparația și întreținerea drumurilor, responsabilă de întreținerea drumurilor publice naționale ce traversează raioanele Orhei, Telenești, Rezina.

Dotarea tehnică și personalul calificat de care dispune S.A. „Drumuri-Orhei” îi permite societății să îndeplinească lucrări de reparație și întreținere a drumurilor în valoare de 40-42 mil. lei anual. Principalii beneficiari ai serviciilor prestate de S.A. „Drumuri-Orhei” sunt: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Consiliile raionale și primăriile raioanelor Orhei, Telenești și Rezina.

Lucrările executate în anul 2016 constituie 36 mil. lei, iar profitul obținut este de 156,1 mii lei. Salariul mediu în 2016 a fost de 6107 lei, iar în 2017 salariul a crescut până la 6643 lei.

Pentru anii următori se preconizează profit net:

- 2017 - 216 mii lei;

- 2018 - 360 mii lei;

În conformitate cu modificările legislative în domeniul drumurilor, în anul 2017 în gestionarea S.A. „Drumuri-Orhei” sunt doar drumurile publice naționale (493,23 km.), iar drumurile locale sunt transmise în gestiunea autorităților publice locale de nivelul II (raioane).

Întreprinderea are o dotare bună cu mașini, utilaje și mecanisme ce permite executarea lucrărilor:

- autospecială – 12 un.;

- autocamion – 21 un.;

- autoturism – 8 un.;

- autobus – 1 un.;

- buldozer – 4 un.;

- autogreder – 9 un.;

- tractor – 14 un.;

- excavator – 5 un.;

- compactor – 7 un.

- încărcător – 6 un.;

- cositoare – 6 un.;

- remorcă – 6 un.;

- compresor – 3 un.

Conducerea S.A. „Drumuri-Orhei” acordă o atenție sporită creării condițiilor de muncă bune pentru angajați – birouri amenajate cu mobilier și tehnica de calcul necesară, atelier de reparație a tehnicii. Angajații sunt asigurați cu îmbrăcăminte și încălțăminte specială, mijloace de protecție.

 

e-Transformare, comunicare