S.A. ”DRUMURI-SOROCA” – LOCUL I PENTRU ANUL 2016
S.A. ”DRUMURI-SOROCA” – LOCUL I PENTRU ANUL 2016
May 26, 2017

Societatea pe Acţiuni „Drumuri-Soroca” s-a plasat pe I loc conform bilanțului economico-financiar pentru anul 2016.

S.A. “Drumuri-Soroca” (director Vitalie Moraru) este una din cele 12 societăți pe acțiuni din țară specializate în construcția, reparația și întreținerea drumurilor, responsabilă de întreținerea drumurilor publice naționale ce traversează raioanele Soroca, Florești și Șoldănești.

Pe parcursul anului 2016, S.A. ”Drumuri-Soroca” a deservit 953,4 km drumuri, inclusiv 272,2 km de drumuri naţionale şi 681,2 km de drumuri locale.

Pe parcursul anului 2016, în baza contractelor de antrepriză, Societatea pe Acţiuni a îndeplinit lucrări în sumă de 61,5 mil. lei:

- înterţinerea drumurilor publice - BENEFICIAR – Î.S.”Administraţia de Stat a Drumrilor” - 42,9 mil. lei;

- reparaţia curentă a drumurilor cu îmbracăminte din beton asfaltic - 7,4 mil. lei;

- alocaţiile Consiliilor Raionale Soroca, Floreşti, Şoldăneşti - 9,9 mil. lei;

- lucrări îndeplinte în bază de contracte directe cu primăriile - 1,3 mil. lei.

Principalele tipuri de lucrări executate sunt:

- reparaţia curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic şi din pietriş, plombarea gropilor, reprofilrea drumurilor şi acostamentelor, reparaţia podurilor şi podeţelor, asigurarea securităţii circulaţiei rutiere;

- montarea indicatoarelor rutiere, pilonilor de semnalizare, barelor de protecţie, executarea marcajuui rutier, reparatia pavilioanelor de așteptare existente şi construcţia de pavilioane noi;

- sezonul de iarnă: lucrări de combatere a poleiului şi gheţuşului, deszăpezirea drumurilor.

- lucrări permanente de îmbunătăţire a aspectului estetic a drumurilor: - strîngerea gunioului, depunerilor şi diferitor obiecte din zona drumurilor, cositul buruienilor, întreţinerea fîşiilor forestiere, s.a.

Pe parcursul anului 2016 a fost modernizat considerabil parcul de maşini, tractoare şi utilaj tehnologic. În primul rând a fost repusă în funcție uzina de beton asfaltic, ce a permis reducerea costului lucrărilor de plombare a gropilor cu beton asfaltic și posibilitatea de a participa la licitaţii publice şi concursuri la lucrările de reparaţie a drumurilor din beton asfaltic. Datorită acestui fapt în anul 2016 înteprinderea S.A. ”Drumuri-Soroca” a cîştigat concursul la licitaţia publică nr.16/01370 „Lucrări de reparaţie curentă a drumurilor publice cu îmbrăcăminte din beton asfaltic amplasate teritorial în zona de nord a republicii, LOTUL IV” în sumă de 16,1 mil. lei, din care 7,4 mil. lei au fost valorificate.

Dotarea cu tehnică și utilaje a S.A. ”Drumuri-Soroca”:

- autogredere - 9 un.;

- buldozere cu șenile - 3 un.;

- excavatoare / încărcătoare - 9 un.;

- freza zăpadă - 3 un.;

- compactoare - 7 un.;

- tractoare cu diferite utilaje - 17 un.;

- autospeciale și basculante - 19 un.;

- compresoare - 4 un.;

- utilaj pentru plombarea gropilor prin metoda de injectare - 1 un.;

- uzină de asfalt cu capacitatea 25 tn/ora

-cositoare – 7 un.;

-repartizator asfalt Vogele - 1 un.

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a muncitorilor şi îmbunătăţira calităţii lucrărilor execuate, au fost procurate tehnică și utilaje în sumă de 4,45 mil. lei:

- autocamion furgon Mercedes Sprinter - 3 buc.;

- tractor MTZ-82.1 - 4 buc.;

- compactor (diferite modificaţii) - 3 buc.;

- buldoexcavator de diferite modificații - 2 buc.;

- lamă pentru lucrări de terasament şi curăţire a zăpezii - 4 buc.;

- distribiutor de nisip și freză de derapat asfalt ş.a.

În rezultat, au fost create şi noi locuri de muncă.

Conducerea întreprinderii acordă o atenție deosebită condițiilor de muncă și de salarizare a celor 233 angajați. Pentru remunerarea muncii angajaţilor s-au cheltuit 14,59 mil. lei, iar salariul mediu lunar al unui angajat pentru a. 2016 a constituit 6019 lei, în creștere cu 1391 lei (30%) față de anul 2015.

În cadrul ședinței de bilanț privind activitatea economico-financiară pe parcursul anului 2016, organizată de Întreprinderea de stat ”Administrația de Stat a Drumurilor”, S.A. “Drumuri-Soroca” s-a plasat pe locul I și i s-a decernat Cupa pentru cea mai bună întreprindere.

În prezent S.A. ”Drumuri-Soroca” desfășoară următoarele tipuri de lucrări:

- plombarea gropilor cu beton asfaltic pe drumurile naționale R14.1, G14, R19, R13, G41;

- reparația drumului în varianta albă G37 și G39 din pietriș – 970 mii lei;

- reparația drumului local L83 Oclanda - Cremenciug cu strat din pietriș – 1 mil 115 mii lei. Au fost antrenate 10 unități.

În contextul modificărilor legislative, potrivit cărora drumurile locale sunt transmise în gestiunea APL II (raioanelor) și APL I (primăriilor), S.A. ”Drumuri-Soroca” este interesată să pastreze bunele relații construite anterior și este disponibilă în continuare să conlucreze în bază de contract cu Consiliile Raionale Soroca, Florești și Șoldănești, cu toate primăriile din aceste raioane, dar și  cu agenții economici.

E-Transformare, comunicare