S.A.”DRUMURI-STRĂŞENI” - ÎNTREPRINDERE CU PERSPECTIVĂ
S.A.”DRUMURI-STRĂŞENI” - ÎNTREPRINDERE CU PERSPECTIVĂ
Jun 06, 2017

 

Societatea pe Acţiuni ”Drumuri-Străşeni” (director Vladimir Croitor) este o întreprindere cu un istoric bogat, fondată în anul 1968, specializată în construcția, reparația și întreținerea drumurilor, responsabilă de întreținerea drumurilor publice naționale ce traversează raioanele Strășeni, Călărași și Ungheni.

Pe parcursul anului 2016, S.A. ”Drumuri-Strășeni” a deservit 875 km drumuri, inclusiv 331 km de drumuri naţionale şi 544 km de drumuri locale.

Pe parcursul anului 2016, în baza contractelor de antrepriză, S.A. ”Drumuri-Strășeni” a îndeplinit lucrări în sumă de 50 mil. lei. Principalele tipuri de lucrări executate sunt:

- reparaţia curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic şi din pietriş, plombarea gropilor, reprofilrea drumurilor şi acostamentelor, reparaţia podurilor şi podeţelor, asigurarea securităţii circulaţiei rutiere;

- montarea indicatoarelor rutiere, pilonilor de semnalizare, barelor de protecţie, executarea marcajuui rutier, reparația pavilioanelor de așteptare existente şi construcţia de pavilioane noi;

- lucrări permanente de îmbunătăţire a aspectului estetic al drumurilor ș.a.

Pe parcursul anului 2016 a fost modernizat considerabil parcul tehnic al S.A. ”Drumuri-Strășeni”. Astfel, au fost procurate:

1. compactor - 2 un.;

2. tractor - 1 un.;

3. utilaj pentru curățat copaci și arbuști - 2 un.;

4. autoturism pentru sectoare - 2 un.;

5. freză pentru asfalt - 4 un.;

6. motocositoare - 8 un.;

7. motoferestrău - 8 un.;

De asemenea, pe parcursul ultimilor 1,5 ani a fost reparată capital 90% din tehnica veche.

De menționat că pentru prima dată în anul 2016, uzina de beton asfaltic a lucrat la capacitate maximă producînd aproximativ 2500 tone asfalt, ce a permis reducerea costului lucrărilor de plombare a gropilor cu beton asfaltic și posibilitatea de a participa la licitaţii publice și concursuri la lucrările de reparaţie a drumurilor din beton asfaltic. Investițiile au asigurat ca în anul 2016, S.A. ”Drumuri-Strășeni” să înregistreze profit.

O parte din profit a fost investită în crearea de condiții mai bune pentru salariați la toate cele 3 sectoare:

- schimbarea ușilor și ferestrelor;

- montarea sistemelor de încălzire autonomă;

- amenajarea cantinelor și bucătăriilor;

- înnoirea tehnicii de birou.

Conducerea întreprinderii acordă o atenție deosebită condițiilor de muncă și de salarizare a celor 200 angajați. Salariul mediu lunar al unui angajat pentru a. 2016 a constituit 5130 lei, față de 4800 în 2015.

Este de menționat că conducerea întreprinderii acordă atenție deosebită și creșterii profesionale a salariaților. Astfel, s-au făcut investiții în perfecționarea cadrelor existente, se conlucrează cu instituțiile de stat pentru a asigura perfecționarea continuă a cadrelor conform cerințelor noi de muncă în domeniul de activitate.

Conform bilanțului economico-financiar pentru anul 2016 al activității S.A. Drumuri din țară, S.A.„Drumuri-Strășeni” s-a plasat pe locul V.

În contextul modificărilor legislative, potrivit cărora drumurile locale sunt transmise în gestiunea APL II (raioanelor) și APL I (primăriilor), S.A. ”Drumuri-Strășeni” este interesată să păstreze bunele relații construite anterior și este disponibilă în continuare să conlucreze în bază de contract cu Consiliile Raionale Strășeni, Călărași și Ungheni și cu toate primăriile din aceste raioane, dar și cu agenții economici interesați.

Întru depășirea dificultăților ce apar în cadrul procesului de transmitere în gestiune a drumurilor locale, S.A. ”Drumuri-Strășeni” acordă suport la elaborarea caietului de sarcini, elaborarea devizelor de cheltuieli.

Pentru promovarea relațiilor bune cu APL și agenții economici, S.A. ”Drumuri-Strășeni” utilizează și confecționarea și repartizarea de calendare de masă și de perete cu logo-ul întreprinderii.

Un exemplu de conlucrare eficientă

Sectorul Ungheni al S.A. ”Drumuri-Strășeni” execută lucrări de drum în variantă albă în cartierul nou Dănuțeni, orașul Ungheni, asigurînd condiții de drum mai bune pentru cca 700 de locuitori. În total urmează a fi executate lucrări pe o lungime de 2 km în valoare de 1 mil 720 mii lei. Conform contractului încheiat cu primăria or. Ungheni în primăvara curentă, lucrările urmează a fi date în primire până la sfârșitul lunii iunie.

 

e-Transformare, comunicare