ȘEDINȚA DE BILANȚ PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR DE ÎNTREȚINERE                        A DRUMURILOR PENTRU ANUL 2016
ȘEDINȚA DE BILANȚ PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR DE ÎNTREȚINERE A DRUMURILOR PENTRU ANUL 2016
Apr 07, 2017

 

La 7 aprilie curent, în incinta Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” (”ASD”) s-a desfășurat ședința de bilanț privind activitatea economico-financiară a Societăților pe Acțiuni specializate în reparația și întreținerea drumurilor din țară.

La ședință au fost prezenți: Viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Vitalie Rapcea, Directorul general interimar al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, dl. Veaceslav Teleman, directorii adjuncți ai Î.S.”ASD”, dnii Ion Drucec și Iurie Pașa, șeful Direcției Drumuri și Poduri din cadrul MTID, dl. Andrei Cuculescu, conducătorii S.A. ”Drumuri”, șefi de direcții și servicii din cadrul Î.S. ”ASD”. În calitate de oaspete de onoare, la eveniment a participat Conducătorul Secretariatului Consiliului Interguvernamental al Drumarilor, dl. Buri Karimov.

În adresarea sa către drumari, dl. Buri Karimov a vorbit despre necesitatea colaborării între drumarii din diferite țări în scopul împărtășirii experienței, promovării noilor tehnologii în domeniul îmbunătățirii infrastructurii rutiere.

Cei 12 conducători ai întreprinderilor de profil din republică au raportat despre realizările în anul 2016 și planurile de activitate pentru anul 2017, un accent deosebit fiind pus pe creșterea cifrei de afaceri, creșterea salariilor și dezvoltarea întreprinderilor prin procurarea de tehnică și utilaje.

De menționat că 11 din cele 12 întreprinderi S.A. ”Drumuri” au încheiat anul 2016 cu profit și au investit semnificativ în procurarea tehnicii și utilajelor moderne. De exemplu, S.A. ”Drumuri-Criuleni” a procurat pe parcursul anilor 2015-2016 tehnică și utilaje în sumă de circa 6 milioane de lei.

Un raport amplu a avut directorul adjunct al Î.S. ”ASD”, dl. Ion Drucec, care a vorbit despre modificările legislative privind fondul rutier, procesul de transmitere a drumurilor locale la balanța Consiliilor raionale și primăriilor și a făcut o analiză detaliată a activității fiecărei întreprinderi.

Astfel, dl. I. Drucec a menționat necesitatea promovării capacităților întreprinderilor în domeniul lucrărilor de drum în colaborarea cu conducătorii raioanelor și primăriilor din zonele aflate în gestiune, dînd dovadă că sunt cei mai profesioniști și mai siguri parteneri.

Dl. viceministru Vitalie Rapcea a atras atenția celor prezenți în ședință că odată cu schimbările legislative în domeniul drumurilor, succesul S.A. ”Drumuri” va depinde în mare măsură de competitivitatea acestora pe piața serviciilor respective, adică capacitatea de a câștiga cât mai multe licitații în domeniul întreținerii și reparației drumurilor locale. De asemenea, dl. V. Rapcea a atras atenția că un alt indicator al întreprinderilor este și creșterea salariului mediu. Salariul mediu în anul 2016 a constituit 5666 lei, iar în cele mai prospere întreprinderi salariul a fost de la 6000 până la 6600 lei (S.A. Drumuri - Criuleni, Cahul, Ialoveni și Bălți).

În final, a fost dat citirii clasamentul întreprinderilor, bazat pe analiza mai multor indicatori. Astfel, pe primele locuri s-au plasat:

- Locul I - S.A. ”Drumuri-Soroca”;

- Locul II - S.A. ”Drumuri-Ialoveni” și S.A. ”Drumuri-Bălți”;

- Locul III - S.A. ”Drumuri-Criuleni”;

- Diplomă de mențiune - S.A. ”Drumuri-Cahul”.

Dl. V. Rapcea i-a felicitat pe toți cu succesele obținute și cu Sărbătorile de Paști.

Analiza situaţiei financiare pentru anul 2016 a  societăţilor pe acțiuni cu capital majoritar de stat  din gospodăria drumurilor

e-Transformare, comunicare