TEHNICA COMPANIEI BULGARE PATSTROY RUGINEȘTE  ÎN AȘTEPTAREA LUCRĂRILOR
TEHNICA COMPANIEI BULGARE PATSTROY RUGINEȘTE ÎN AȘTEPTAREA LUCRĂRILOR
May 25, 2017

 

Drumul național cu o lungime de 6,55 km, din apropierea or. Ialoveni, ce face conexiunea dintre drumurile naționale R3 Chișinău - Hîncești și M1 Chișinău - Leușeni se află în reparație în baza unui contract internațional din ianuarie 2016.

Lucrările de reabilitare sunt desfășurate de compania bulgară SK-13 Patstroy JSC și finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), costul proiectului fiind de 8,972 mil Euro. Conform contractului, durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, lucrările urmînd a fi finalizate în luna ianuarie 2018.

Pînă în prezent, s-au consumat 64% din timpul alocat lucrărilor, dar antreprenorul bulgar a efectuat lucrări în volum de doar 1,26%.

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) care este beneficiarul proiectului monitorizează activitatea pe acest șantier, dar din vina antreprenorului bulgar, lucrările de drum se tergiversează. La 17 mai 2017, situația de pe șantier a fost documentată repetat de responsabili ai ASD. La momentul inspectării pe șantier nu era țipenie de om și nu se desfășurau lucrări. Doar 4 unități de tehnică erau lăsate de izbeliște lîngă vagonetele pentru muncitori, care arată mai prost decât o colibă la harbuzărie. Alte 9 unități de tehnică ale companiei bulgare ruginesc într-o parcare încă de la sfîrșitul anului 2016 la circa 300 m de șantier în așteptarea începutului lucrărilor. (vezi poza).

Pe marginea drumului aflat în reparație se aflau 2 vagonete ale companiei SK-13 Patstroy JSC în care nu era nimeni și lipseau careva date de contact. (vezi poza)

Între timp, drumul este în proces de degradare, fiind săpat pe o porțiune de 780 m, cu adîncime maximă de 2,55 m, fapt ce pune în pericol securitatea traficului, iar pe alte porțiuni de circa 1 km s-au executat lucrări de frezare a stratului de asfalt.

Lucrările sunt tergiversate de către antreprenorul bulgar din diverse motive.

Compania Patstroy nu asigură securitatea traficului pe sectorul aflat în reabilitare. Pe porțiunea carosabilă pe care se desfășoară circulația transportului sunt multe gropi care prezintă pericol și necesită plombare.

Lipsa progresului se datorează deficitului de mijloace financiare, lipsei liniei de credit disponibil și a eșecului antreprenorului de a oferi garanția bancară pentru plata Avansului pînă la momentul dat. Antreprenorul nu a reușit să atingă pragul de 3% de lucrări, condiție contractuală pentru plata primei tranșe pentru lucrările executate. Antreprenorul nu a amenajat oficiile și laboratoarele, precum și nu a instalat uzina mobilă de asfalt.

Sunt neajunsuri serioase și la mobilizarea personalului. Astfel, la 10 mai curent, pe șantier erau mobilizați 5 angajați din 37 planificați conform programului de lucru. Echipament mobilizat pînă la moment: 13 din 95 unități planificate conform Programului de lucrări.

De asemenea, antreprenorul bulgar nu și-a onorat angajamentul să stocheze pînă la finele lunii aprilie curent cantitatea necesară de materiale, în conformitate cu Planul de Acțiuni pentru ameliorarea situației pe șantier, semnat la 03.03.2017.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” întreprind în continuare acțiuni pentru mobilizarea antreprenorului prin emiterea de notificări de remediere a încălcărilor.

 

e-Transformare, comunicare