TERASAMENTUL DRUMULUI NAȚIONAL M1 ESTE ÎN PERICOL
TERASAMENTUL DRUMULUI NAȚIONAL M1 ESTE ÎN PERICOL
Jul 21, 2017

Pe data de 20 iunie curent, în unul din materialele plasate pe pagina web a Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” - www.asd.md, s-a relatat despre efectuarea lucrărilor de consolidare a terasamentului drumului național M1 ”Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina”, km 93, la intrarea în or. Chișinău, la marginea parcului ”Butoiaș”.
În această locație, la km 93+180, se efectuau lucrări de asigurare a stabilității terasamentului și măsuri pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului, dat fiind faptul că acestea provoacă eroziunea terasamentului drumului și pun în pericol însăși existența acestei artere. Conform proiectului, perioada de executare a lucrărilor este de 8 luni și urmează a fi finalizate până la sfârșitul anului 2017. Executorul lucrărilor este SC Neledimpex SRL, iar proiectant - Intexnauca.
La etapa actuală, lucrările sunt stopate, în calea desfășurării cu succes a lucrărilor, apărând niște impedimente birocratice care pun în pericol atât existența acestui drum național ca o cale importantă de transportare a mărfurilor și pasagerilor, cât și traficul rutier din municipiul Chișinău. Problema constă în tergiversarea procesului de delimitare a terenului necesar pentru deservirea lucrărilor pe șantierul menționat, lucru care a impus suspendarea lucrărilor pe o perioadă nedeterminată, iar acest lucru poate agrava și mai mult situația drumului și a proiectului în general. Mai concret, pentru deservirea șantierului și executarea lucrărilor în ravena (rîpa) formată de-a lungul drumului național, este nevoie de defrișarea acestui teren, lucru interzis de Inspectoratul Ecologic de Stat, care ar trebui să elibereze o autorizație în acest sens. Problema este în nedelimitarea terenului și neclaritatea cui să fie eliberată această autorizație, dat fiind faptul că o parte a terenului este în gestiunea Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, iar alta, ce face parte din parcul ”Butoiaș” este în gestiunea Consiliului municipal Chișinău.
În cazul unor ploi abundente, ravena (rîpa) din parcul „Butoiaș” cu o lungime de circa 300 m, se va extinde și mai mult către taluzul (terasamentul) drumului național M1. Dacă până în toamnă ravena nu va fi umplută conform proiectului, apele vor distruge lucrările deja executate și toate cheltuielile ar însemna să fie făcute în zădar. Încă un sezon rece fără executarea lucrărilor de consolidare ar avea un impact catastrofal pentru această arteră rutieră importantă pentru țară.
La 21 iulie curent, la inițiativa Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, pe șantierul dat a fost organizată o ședință de lucru de urgență, cu participarea reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, primăriei mun. Chișinău, Agenției Ecologice a mun. Chișinău, Direcției Situații Excepționale a mun. Chișinău, Î.M. ”Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, proiectantului și executorului lucrărilor.
În cadrul ședinței, dl Andrei Cuculescu, Director general al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” a opinat că o soluție pentru defrișarea terenului și continuarea lucrărilor de consolidare ar fi transmiterea în folosință temporară, pe perioada derulării proiectului, a terenului ce face parte din parcul ”Butoiaș”. Mai mult, Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” și-a luat angajamentul să împădurească acest teren după finalizarea lucrărilor. Decizia de delimitare a acestui teren și transmiterea lui în folosință temporară către Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, ține de competența Consiliului municipal Chișinău.
În urma examinării situației la fața locului și a etapelor parcurse în soluționarea neconcordanțelor interdepartamentale s-a decis:
- Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” a înaintat Consiliului municipal Chișinău documentele necesare pentru transmiterea în folosință temporară a terenului în cauză. Urmează ca aceste demersuri să fie examinate și aprobate la ședința Consiliului municipal;
- Agenția Ecologică Chișinău va elibera Beneficiarului (Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”) autorizația de defrișare a terenului menționat cu condiția transmiterii acestui teren în folosință temporară de către administrația publică locală (CM Chișinău);
- Î.M. ”Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” a confirmat că obținerea autorizației de defrișare este condiționată de primirea în folosință temporară a terenului de către Beneficiarul lucrărilor.
Conducerea Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” va întreprinde măsurile necesare pentru a soluționa prioblemele apărute cu scopul de a asigura executarea în termen a lucrărilor și astfel să fie păstrat sectorul de drum național aflat în pericol.

e-Transformare, comunicare