Trei sectoare de drum cu o lungime de 36,5 km, care conectează centrul cu estul țării, urmează a fi reabilitate
Trei sectoare de drum cu o lungime de 36,5 km, care conectează centrul cu estul țării, urmează a fi reabilitate
Oct 21, 2020

Trei sectoare de drum local cu o  lungime de 36,5 km din cadrul Coridorului 10 (G46: Dobrușa – Ignăței – Scorțeni – Codrul Nou – R14; G47: R9 – Olișcani – Peciște – Ignaței – G46; G49: G47 – Peciște – Trifești – R20) urmează a fi reabilitate. 

Contractele de lucrări care prevăd îmbunătățirea sectoarelor de drum ce tranzitează localitățile Chiștelnița, Scorțeni din raionul Telenești și Meșeni, Ignăței, Peciște, Pripiceni-Răzești, Pripiceni-Curchi, Trifești din raionul Rezina au fost semnate cu antreprenorul ANT INSAAT MADEN SANAYI S.S. (Turcia) la data de 3 septembrie 2020.

În cadrul unei întrevederi oficiale cu conducerea Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor (ASD), antreprenorul ANT INSAAT MADEN SANAYI S.S. (Turcia) a raportat despre pregătirile pentru demararea lucrărilor de construcție, despre etapa de finalizare a semnării contractului de arendă pentru baza de producere, cât și despre dificultățile cu care se confruntă.

,,Antreprenorul se află în proces de mobilizare. La rândul nostru, vom oferi  tot suportul necesar astfel încât lucrările să decurgă fără întârzieri, iar cetățenii să se bucure de drumuri calitative, executate în termeni cât mai restrânși”, a menționat Directorul General Interimar al ASD, Veaceslav Potop.

Lucrările care asigură conectarea a două trasee naționale au o  valoare de circa 364 mln lei, finanțați din împrumutul acordat de Banca Mondială și urmează a fi finalizate către sfarșitul lui martie 2022.

Repararea acestora va asigura accesul locuitorilor la instuțiile de cultură și educație, sănătate precum și alte facilități de ordin social.