VERIFICAREA STADIULUI DE REPARAȚIE A OBIECTELOR
VERIFICAREA STADIULUI DE REPARAȚIE A OBIECTELOR
Jun 20, 2017

Drumul național M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, este o arteră foarte solicitată, iar construcția unui nou pod peste rîul Bâc și pasajului peste calea ferată va fluidiza traficul și va crește siguranța participanților la trafic.

Dat fiind că un drum de o asemenea însemnătate practic e un organism viu care necesită îngrijiri permanente cu costuri mari, statul a identificat mijloacele financiare necesare pentru reparația podului ce traversează rîul Bîc și a pasajului peste cale ferată.

Un obiect important a fost reparația podului vechi peste râul Bîc. După cum ne-a informart dl Vladimir Borodin, diriginte de șantier (Poduri-Prim SRL), la ora actuală vechiul pod e deja reparat. Au fost reparate elementele suprastructurii cât și cele ale infrastructurii, consolidînd grinzile marginale cu ajutorul unor aplicații metalice, și a piloților prin cămășuirea lor. Lucrarea a durat 8 luni.

SRL ,,Badprim” a început realizarea proiectului de construcție a podului peste rîul Bîc și pasajului nou peste calea ferată. Cheltuiala se merită, deoarece darea în exploatare a noilor poduri ar ușura traficul pe segmentul km 5+400 – km 6+400 al drumului Chișinău – Dubăsari. Finalizarea lucrărilor de construcție a podului este preconizată până în decembrie 2018. Judecând după tempoul de executare a lucrărilor, asigurat de către echipa Întreprinderii mixte ”Badprim”SRL, acest obiectiv ar putea fi realizat cu brio dacă nu ar exista niște impedimente de ordin birocratic.

De asemenea a fost vizitat un alt șantier pe același drum național, la intrarea în or. Chișinău, la o margine a parcului municipal „Butoiaș”. În această locație, la km 6+700 se efectuează lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și măsuri pentru colectare și evacuarea apelor pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului, dat fiind faptul că apele freatice și cele pluviale erodează  taluzul drumului, și pun în pericol însăși existența acestei artere. Echipa de constructori execută lucrări de amenajare  a drenajelor, astuparea ravenei pînă la anumite cote și construcția rigolei pentru evacuarea controlată a apelor pluviale și a celor freatice, după încheierea cărora lucrărilor pe terenul ocupat de șantier vor fi sădiți arbori și arbuști.

La etapa actuală, în calea desfășurării cu succes pe cele 3 șantiere menționate anterior, apar niște impedimente birocratice care pun în pericol atât existența acestui drum ca o cale sigură de transportare a mărfurilor și pasagerilor, cât și traficul rutier din municipiul Chișinău. După cum ne-a informat dl Eugeniu Filipescu, dirigintele șantierului, în cazul sistării funcționării șoselei cele cca 8 mii de mijloace de transport, câte trec în prezent în 24 de ore prin segmentul dat, ar trebui să traverseze Chișinăul, care și așa e asfixiat de o mulțime de vehicule. Problema constă în tergiversarea procesului de delimitare a terenurilor necesare pentru deservirea celor două poduri și a locului unde, după execuția rigolei pentru evacuarea controlată a apelor.  Consilierii municipali nu permit delimitarea terenurilor. Au contraargumente forte, în opinia lor, și ecologiștii. Dar dacă această neconcordanță interdepartamentală va continua, și într-un caz, și în altul, lucrările vor fi sistate. Mai ales e mare pericol pentru ravena din parcul „Butoiaș” care se extinde către taluzul drumului. Dacă până în toamnă ea nu va fi umplută conform proiectului, apele vor distruge din nou rigola și toate cheltuielile ar însemna să fie făcute în zădar.

În situația creată, domnii consilieri municipali și specialiștii de mediu ar trebui să se pătrundă de importanța strategică a funcționării drumurilor naționale menționate și să ajungă la un consens logic de soluționare a problemei în cauză.