A FOST SEMNAT PRIMUL CONTRACT DE LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A DRUMURILOR LOCALE
Mar 21, 2017
La data de 17 martie 2017, a fost semnat contractul de lucrări de îmbunătățire a unui coridor de drumuri locale ce face legătura dintre drumurile naționale R1 și R21, și trece prin localitățile  Cornești - Sinești - Cornova - Onișcani - Răciula.
vezi detalii
SECURITATEA PARTICIPANȚILOR LA TRAFIC LA TRECERILE PIETONALE
Mar 20, 2017
Î.S. ,,Administraţia de Stat a Drumurilor" și întreprinderile specializate S.A. ,,Drumuri” din teritoriu, permanent întreprind măsuri de rigoare privind sporirea nivelului de securitate pe drumurile publice din ţară, inclusiv și la trecerile pietonale.
vezi detalii
COMPANIA PORTUGHEZĂ NU VA FINALIZA ÎN TERMEN LUCRĂRILE DE REABILITARE A DRUMULUI R14 BĂLȚI – SĂRĂTENI
Mar 17, 2017
La 15 martie 2017, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a fost organizată o ședință de lucru cu antreprenorul MSF ENGENHARIA S.A. (Portugalia) pentru semnarea unui plan de acțiuni cu scopul redresării situației lucrărilor de reabilitare a drumului național R14 Bălți – Sărăteni, sectorul Grigorăuca – Sărăteni, cu o lungime de circa 30 km.
vezi detalii
S.A. ”DRUMURI-RÂȘCANI”: REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE
Mar 14, 2017
S.A. ”Drumuri-Râșcani” este una din cele mai bune întreprinderi specializată în întreținerea drumurilor.
vezi detalii
DRUMARII DESFĂȘOARĂ LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A TRASEELOR NAȚIONALE
Mar 14, 2017
Drumarii din țară desfășoară ample lucrări de întreținere a drumurilor naționale, care includ curățarea și defrișarea arborilor din preajma traseelor naționale, salubrizarea și profilarea acostamentelor.
vezi detalii