ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a serviciilor de audit a situaţiilor financiare pentru anul 2019.


PROCEDURI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 2019


ocds-b3wdp1-MD-1554727976630 

Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1554729729141

Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podețului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiulești, km 124

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1554964535988

Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1554894975785

Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de încrucișare, pe drumul R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 6,8

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1554730087077

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-frontiere cu România, km 68,55-73,85

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1554728148250

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1554727846279


Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1554727550530

Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1554726990723

Lucrări de reparație a podului peste rîul Răut pe drumul G52 G50-Cașunca-Prodănești-R14, km 14,75

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1554726710269

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 11,33-13,4

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1554727705658

Lucrări de remediere a degradărilor elementelor portante ale pasajului pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 264,79

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


 

ocds-b3wdp1-MD-1555056936930

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Edineț

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1555056192753

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Râșcani

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1555401188526

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ocnița

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1555393884916

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Briceni

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


 

ocds-b3wdp1-MD-1555056066402

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Cimișlia

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare


ocds-b3wdp1-MD-1555075648794

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ungheni

- Documentația de atribuire

- DUAE

- Anunț de participare