Planul procedurilor de achiziție 2017

 


Elaborarea caietului de sarcini pentru implementarea şi asigurarea funcţionării sistemului informaţional automatizat de stat (SIAS) e-Vinieta, inclusiv servicii de asistenţă tehnică

 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” invită consultanţii cointeresaţi pentru depunerea propunerilor financiare la elaborarea caietului de sarcini pentru implementarea şi asigurarea funcţionării sistemului informaţional automatizat de stat (SIAS) e-Vinieta, inclusiv servicii de asistenţă tehnică. 

Rerultatele concursului


Studiul de fezabilitate în vederea implementării punctelor de cîntărire în mişcare a transportului auto de mare tonaj.