Raport  privind executarea contractelor în cadrul Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”, în trim. I-II, a. 2018